શાંઘાઈ, ચીન +86-13761020779(WhatsApp) [email protected]

અમારો સંપર્ક કરો

ખેર / અમારો સંપર્ક કરો

Shanghai BaZhou Industrial Co., Ltd.

ટેલી: 0086-21-34710825
ફેક્સ: 0086-21-34710825
ઇ-મેઇલ: [email protected]
વોટ્સેપ: +86-13761020779
Address: Plant No. 6, No. 477 Tie Feng Road, Baoshan District, Shanghai, China.